Het onderzoek

Plant en bodem onderzoek

Regeneratie van de bodemgezondheid door middel van coherent water

Bacteriën in de bodem

Bodem: de darmen van de plantenwereld

Tijdens fotosynthese produceren planten hun eigen suikers, die later worden gebruikt voor hun groei en ontwikkeling. Deze groei-explosies zijn zichtbaar in de vorm van nieuwe bladeren, bloemen en vruchten. Maar onder het oppervlak, buiten het zicht van het blote oog, vindt nog een ander fascinerend proces plaats.

Naarmate de plant dieper in de aarde groeit, scheidt hij tot wel 40% van die suikers af in de dunne laag grond rond zijn wortels. Op het eerste gezicht lijkt dit verspilling, maar in werkelijkheid is het briljant. In die dunne laag grond worden de suikers opgenomen door bacteriën, die de plant op hun beurt voorzien van opneembare vormen van ijzer, fosfor, stikstof en andere essentiële mineralen. De plant zou deze verbindingen zelf niet uit de grond kunnen halen, dus is hij een symbiotische relatie aangegaan met bacteriën, waarbij hij suiker ruilt voor opneembare vormen van essentiële voedingsstoffen.

In veel opzichten zijn bodem-bacteriën de verlengde darm van de plant, en spelen ze net zo’n cruciale rol in de gezondheid van de plant als de darmflora in onze gezondheid.

Coherent water stimuleert bacteriële diversiteit

In 2021 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar cherrytomatenplanten die gedurende 4 maanden bewaterd werden met gewoon of coherent water. Vervolgens analyseerden we de bacteriële diversiteit van hun grond. De analyse werd uitgevoerd met behulp van DNA-sequencing, een geavanceerde methode voor het screenen van biologische monsters op de aanwezigheid van specifieke genen, zogenaamde markergenen.

Allereerst werd alle DNA uit de grond geëxtraheerd en vervolgens gescand op de aanwezigheid van een markergen genaamd 16S. Door het aantal kopieën van het 16S-gen in een bodemmonster te tellen, konden we in essentie het aantal verschillende aanwezige bacteriesoorten bepalen – een parameter die bacteriële diversiteit wordt genoemd.

De studie wees uit dat de bacteriële diversiteit aanzienlijk hoger was in de grond van planten die werden bewaterd met Analemma water. Dit resultaat was opmerkelijk, vooral vanwege het feit dat de in de studie gebruikte grond eerder uitvoerig was behandeld met glyfosaat, waarvan bekend is dat het een negatieve invloed heeft op bodem-bacteriën.

Positieve effecten op de stikstofcyclus

Naast de bacteriële diversiteit hebben we dezelfde bodemmonsters gebruikt om hun chemische samenstelling te analyseren. Dit onthulde nog een opvallend verschil in de grond die werd gewaterd met Analemma water in vergelijking met gewoon water. Drie parameters gerelateerd aan de stikstofcyclus waren significant veranderd, wat aantoont dat de totale stikstofgehalten in de grond toenamen en dat er meer beschikbaar werd voor planten.

Dit resultaat kan worden teruggekoppeld naar bodem micro-organismen. Hoewel grond van nature bronnen van organische stikstof bevat, bestaat deze stikstof meestal in inactieve vormen die niet direct door planten kunnen worden gebruikt. Hier komen bacteriën om de hoek kijken. Ze zetten inactieve stikstof om in nitraten en ammoniak die de plant kan afbreken als voedsel en gebruiken voor de synthese van eigen eiwitten.

Het water geven aan planten met Analemma water resulteerde in een toegenomen bacteriële diversiteit, en deze bacteriële gemeenschappen lijken meer beschikbare stikstof te hebben geproduceerd. Dit proces, bekend als mineralisatie, is essentieel voor de bodemvruchtbaarheid en beïnvloedt alle aspecten van plantengroei en uiteindelijk voedselproductie.

De weg naar een duurzame en regeneratieve landbouw

De toename van de bacteriële diversiteit en de veranderde stikstofcyclus wijzen op een ongelooflijk effect van coherent water op de bodemvruchtbaarheid en -productiviteit. Het is verbazingwekkend hoe iets eenvoudigs als gerevitaliseerd water zo’n belangrijk verschil kan maken. Deze combinatie van eenvoud en efficiëntie plaatst Analemma in het hart van de landbouwrevolutie en regeneratie waar onze planeet om vraagt. 

Meer weten over onze missie?

Onze missie is niet voor niets "al het water op aarde weer coherent maken". Dat is niet zomaar een claim, we weten namelijk dat het broodnodig is. Zowel voor mens, als dier, als milieu. In "onze missie" leggen we je hier meer over uit!

Onze plant en bodem onderzoek lezen?

Natuurlijk zijn er nog meer fascinerende resultaten gevonden in ons onderzoek naar de effecten van Analemma Water op planten en de bodem. Wil je het hele onderzoeksartikel lezen?

Doe ook mee met de Aǹalemma WaterRevolutie!

Verder navigeren

Analemma Water
Water and Light B.V.
KvK. Nr.: 64419312
Klantenservice:
info@analemma-water.nl
06-11624717