KLINISCH ONDERZOEK

Verbazingwekkende effecten van Analemma water
op onze hersenen

Als 99% van onze moleculen water is, kan het drinken van coherent water dan de coherentie van ons meest waterrijke orgaan - de hersenen - beïnvloeden?

Om erachter te komen, hebben we samengewerkt met een klinisch laboratorium om het effect van Aǹalemma water op hersenactiviteit en communicatie te bestuderen. De hersenactiviteit van de deelnemers liet verbeterde activiteit zien in het delta-golfgebied van de hersenen, wat belangrijke implicaties heeft voor stemming, slaap en waakzaamheid overdag.

Waarom zijn de hersenen zo interessant?

De eerste voor de hand liggende link was water. De hersenen zijn ons “dorstigste” orgaan, en bestaan voor ongeveer 75% uit water, meer dan welk ander orgaan dan ook. De tweede link was de functionaliteit van de hersenen. De hersenen bestaan uit neuronen, cellen die elektrische stromen produceren om signalen naar elkaar te sturen. Wanneer verschillende delen van de hersenen heldere communicatie hebben, zeggen we dat de hersenen coherent zijn. Omgekeerd, wanneer de communicatie geblokkeerd of verstoord is, is er een verlies van coherentie. De vraag drong zich op: zal geordend (coherent) water een effect hebben op de orde (coherentie) van de hersenen?

Nervus Vagus: brug van brein naar darmen

Wat zijn hersengolven?

Wanneer neuronen met elkaar “praten”, zenden ze elektrische pulsen uit. Simpel gezegd zijn hersengolven gecombineerde pulsen van vele neuronen die op een gesynchroniseerde manier elektrische stromen afgeven. En deze pulsen zijn zo sterk dat we ze daadwerkelijk kunnen detecteren door elektroden op de hoofdhuid te plaatsen.

Er zijn 4 hoofdtypes hersengolven. Van lage naar hoge frequentie worden ze delta-, theta-, alpha- en beta-hersengolven genoemd. De langzame delta-hersengolven zijn bijvoorbeeld het meest actief als we in diepe slaap zijn, terwijl de snelle beta-hersengolven actief worden wanneer we proberen een moeilijke mentale taak op te lossen. Door middel van hersenfilmen (qEEG) kunnen neurowetenschappers hersenactiviteit bestuderen in reactie op wat er zich op dat moment in de geest of het lichaam afspeelt. Het stelt hen ook in staat om het effect van verschillende stoffen op de hersenactiviteit te meten, wat precies het doel was van ons onderzoek in 2019.

ONDERZOEKSCASUS I.

Analemma water verhoogt
delta-coherentie en bevordert mentale helderheid

Dubbelblind
placebo-gecontroleerd
onderzoek met een tweeling

Coherentie is een parameter die de efficiëntie van communicatie tussen verschillende hersengebieden weergeeft. In dit onderzoek kregen twee identieke tweelingen van 19 jaar oud ieder een glas water, óf Placebo óf Analemma. Tien minuten na het drinken van het water werd hun coherentieniveau gemeten.

Meer focus en hersencoherentie door het drinken van Analemma water

De hersenkaarten links tonen de coherentieniveaus van beide tweelingen voor en na het drinken van het water, specifiek gemeten voor delta-hersengolven. U ziet verschillende kleuren op de hersenkaarten van de tweelingen. Deze kleuren vertellen ons of de niveaus van delta-coherentie binnen het normale bereik voor een gezond individu vallen. Een lagere coherentie dan gemiddeld is blauw gemarkeerd, boven gemiddeld is rood gekleurd en normale niveaus zijn groen.

Bij het vergelijken van de voor- en na-afbeeldingen is het verschil tussen de tweelingen ongelooflijk! Beide tweelingen begonnen met een lagere coherentie dan gemiddeld, wat te zien is aan de overwegend blauwe kleur op de meeste hersenlocaties. Echter, terwijl Placebo geen merkbaar effect had op de coherentie van de hersengolven, zorgde Analemma water voor een onmiddellijke toename van de delta-coherentie, wat blijkt uit de groene kleur over de hele linie.

Dit effect werd waargenomen slechts 10 minuten na het drinken van het water en opmerkelijk genoeg werd een soortgelijk effect 8 dagen later waargenomen toen de andere tweeling Analemma water dronk!

ONDERZOEKSCASUS II.

Het drinken van Analemma water vermindert delta-activiteit

Klinisch onderzoek

Bij gezonde mensen zijn delta-hersengolven het actiefst tijdens diepe slaap. In onze tweede studie analyseerden we de delta-hersengolven van een 68-jarige vrouw met een neurologische aandoening die gekenmerkt wordt door abnormaal hoge delta-activiteit tijdens wakkere uren. Omdat de delta-activiteit van de deelnemer al verhoogd was, konden we dit gebruiken als biomarker om het effect van Analemma water op haar hersenactiviteit te beoordelen.

We onderzochten zowel de directe als de langetermijneffecten van Analemma water, en de resultaten van deze experimenten worden hieronder gepresenteerd.

Resultaat 1

Analemma water verandert meteen de activiteit van de delta golven

De afbeelding rechts toont delta-activiteitkaarten van de 68-jarige deelnemer vóór en direct na het consumeren van Analemmawater.

Slechts 10 minuten na het drinken van een glas Analemmawater bereikten haar delta-hersengolven normale waardes. Dit blijkt uit de kleurverandering (van voornamelijk rood naar groen).

Resultaat 2

Analemma water heeft lange termijn gevolgen voor de hersengolven

De afbeelding links toont hersenkaarten van de delta-activiteit van de 68-jarige deelnemer die 51 dagen lang elke dag Analemma water bleef drinken. Het doel van dit experiment was om te zien of het effect bleef aanhouden. Daarom dronk de deelnemer vlak voor de meting geen Analemma water.

De hersenkaarten laten zien dat de activiteit van de delta-hersengolven van de deelnemer in de 51 dagen geleidelijk is afgenomen. De activiteit ging van boven gemiddeld (rood) naar gemiddeld (geel-naar-groen).

Zoals eerder gezegd, zouden delta-hersengolven niet actief moeten zijn tijdens wakkere uren. Bepaalde neurologische aandoeningen, zoals de aandoening waarmee deze vrouw gediagnosticeerd is, kenmerken zich door overmatige slaperigheid overdag. Dit hangt samen met een toegenomen delta-activiteit. Daarom is dit resultaat zo verbazingwekkend, omdat het wijst op een belangrijk positief effect op de algehele hersenactiviteit. Opmerkelijk genoeg gaf de deelnemer zelf aan zich minder moe en energieker te voelen toen de studie was afgelopen.

Het patroon van hersengolven is een belangrijke indicator voor een gezond functionerend brein. Hoewel deze studie met een relatief klein aantal deelnemers werd uitgevoerd, liet het meetbare effecten zien van Analemmawater op hersenactiviteit.

In dit experiment had Analemmawater het sterkste effect op de laagfrequente delta-hersengolven. Een gebalanceerde activiteit van delta-hersengolven is belangrijk voor een goede nachtrust en om overdag helder en wakker te blijven. Daarnaast is een verminderde coherentie van delta-hersengolven in verband gebracht met stemmings- en gedragsstoornissen.

In dit onderzoek ontdekten we dat het drinken van Aǹalemmawater een positief effect heeft op de delta-coherentie. Hoewel het tweeling-experiment slechts een eerste verkennende casus onderzoek was, wijst het wel op een belangrijke rol van coherent water bij het handhaven van balans en orde in de hersenen. In tijden van dagelijkse stress, die onze algehele gezondheid en welzijn negatief beïnvloedt, worden orde en harmonie van cruciaal belang – en coherent water zou wel eens een stap in de goede richting kunnen zijn.

Doe mee met de Analemma WaterRevolutie!

Analemma RVS Waterstaaf

Met deze staaf maak je al je dranken weer coherent!

Analemma Huis unit

Met deze unit heb je in een mum van tijd coherent water uit elke kraan.

Luxe Analemma Walnoten Waterstaaf

Met deze staaf (incl. luxe omhulling) maak je al je dranken weer coherent!

Analemma Tuin unit

Met deze unit heb je in een mum van tijd coherent water uit je tuinkraan.

Verder navigeren

Analemma Water
Water and Light B.V.
KvK. Nr.: 64419312
Klantenservice:
info@analemma-water.nl
06-11624717