Disclaimer

(Incl. Medisch & Gezondheid)

Het gebruik van onze website (www.analemma-water.nl) is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website te gebruiken, wordt verwacht dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.

Medische & Gezondheidsdisclaimer

a)  Alle informatie op deze website is van algemene aard en houdt geen rekening met iemands persoonlijke omstandigheden of situatie.

b)  Raadpleeg altijd een erkende zorgverlener of arts voor medisch advies.

c)  Analemma Water beweert noch is van plan te beweren dat informatie op deze website en het gebruik van coherent water waarvan de technologie die dit kan maken via deze website wordt aangeboden, een vervanging is voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling van een erkende zorgverlener of arts.

d)  De technologie van Analemma Water  is ontworpen om uw algehele gezondheid en welzijn te ondersteunen.

e)  Als u vragen of zorgen hebt over een medische klacht, ingreep, behandeling of ziekte, raadpleeg dan altijd uw eigen arts of zorgverlener.

Gebruik van informatie

a)  De inhoud van deze website is met zorg samengesteld en wij doen ons uiterste best om te allen tijde volledige en correcte informatie te verstrekken. Desalniettemin kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. Analemma Water is evenmin aansprakelijk voor eventuele fouten op deze website en behoudt zich het recht voor om informatie en/of prijzen te allen tijde aan te passen of te wijzigen.

b)  De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch advies.

c)  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Analemma Water aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de informatie of de website, noch voor het niet-functioneren van de website.

d)  Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of per e-mail kan er niet automatisch een relatie ontstaan tussen Analemma Water en de gebruiker van de website.

E-mail

a)  Analemma Water garandeert niet dat e-mails die naar Analemma Water worden gestuurd (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat de tijdige ontvangst van e-mails vanwege de aard ervan niet kan worden gegarandeerd.

b)  De veiligheid van e-mailverkeer kan vanwege de daarmee gepaarde beveiligingsrisico’s niet volledig worden gegarandeerd.

Hyperlinks

a)  Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Analemma Water heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Analemma Water aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

a)  Alle publicaties en uitingen van Analemma Water zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

b)  Met uitzondering van persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op enigerlei wijze worden gereproduceerd, gekopieerd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Analemma Water.

c)  Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u onze Privacy Policy raadplegen.

Mocht u problemen ondervinden op onze website of onjuistheden, weglatingen of onregelmatigheden constateren, neem dan contact met ons op. Wij zullen ons uiterste best doen om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Deze disclaimer is onderdeel van onze ‘Algemene voorwaarden’.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via: info@analemma-water.nl

Laatst bijgewerkt: 11 mrt 2024

Verder navigeren

Analemma Water
Water and Light B.V.
KvK. Nr.: 64419312
Klantenservice:
info@analemma-water.nl
06-11624717