1. WIE WE ZIJN EN WAT DIT BELEID DEKT PRIVACYKENNISGEVING MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Analemma Water (“wij”, “ons” of “onze”) exploiteert https://analemma-water.nl (de “site” of “website”). Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we over u verzamelen wanneer u onze site gebruikt en, indien relevant, producten koopt. Persoonsgegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren als een levend individu. Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen. We verkopen uw persoonsgegevens niet en zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan andere derde partijen.

Deze privacyverklaring beschrijft ook hoe we uw persoonsgegevens verwerken (d.w.z. verwerken), de grondslag waarop we deze verwerken, met wie deze worden gedeeld, hoe deze worden opgeslagen en bepaalde andere belangrijke informatie met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Het volgende beleid legt dit allemaal in detail uit, maar we hebben ook de belangrijkste punten samengevat. Lees dit privacybeleid aandachtig door, want het bevat belangrijke informatie.

Samengevat:

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we over u? We verzamelen persoonsgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens om uw bestelling(en) te verwerken en aan u te leveren. Daarnaast kunt u toestemming geven voor het toesturen van marketingmateriaal.
 2. Hoe hebben we deze verzameld en van wie? We verzamelen gegevens van u wanneer u zich registreert op onze website en wanneer u een bestelling plaatst, een bestelling retourneert of naar producten of diensten informeert. Dit wordt verzameld via onze website en via telefonische gesprekken of e-mailcorrespondentie die u met ons voert.
 3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens? We gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestelling te verzenden, retouren te verwerken of informatie over producten of diensten op te vragen. Als toestemming is verleend op onze website, gebruiken we uw persoonsgegevens (zoals e-mailadres) ook om u marketingcommunicatie over ons toe te sturen.
 4. Wat is onze wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens? Als partij bij een transactie hebben wij bepaalde taken, bevoegdheden en verplichtingen die ons bij wet zijn verleend. In de meeste gevallen moeten we uw persoonsgegevens verwerken om aan deze wettelijke verplichtingen en taken te voldoen.
 5. Hebben we uw toestemming nodig voor het gebruik van uw persoonsgegevens? In bepaalde omstandigheden kan dit nodig zijn. In die omstandigheden wordt u volledig geïnformeerd over waarom uw gegevens worden gebruikt en wordt uw toestemming gevraagd. Uw recht om uw toestemming in te trekken wordt uitgelegd.
 6. Delen we uw persoonsgegevens? In de gedetailleerde informatie hieronder staat een lijst van alle partijen waarmee we uw persoonsgegevens mogelijk delen. We staan ​​derden niet toe uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken, we staan ​​hun alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor onze specifieke doeleinden.
 7. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? We moeten de meeste van uw persoonsgegevens bewaren zolang u klant bent. We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om onze taken uit te voeren, om te voldoen aan de wet of totdat u ons verzoekt deze te verwijderen (zie punt 4 hierboven).
 8. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens? Uw rechten worden hieronder in meer detail uitgelegd, maar u hebt onder andere het recht om te verzoeken dat we u een kopie verstrekken van alle persoonsgegevens die we over u bewaren en u hebt ook het recht om te worden vergeten.
 9. Hoe zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn? Zodra we uw persoonsgegevens hebben, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. We kunnen de veiligheid van gegevens die via internet naar ons worden verzonden niet garanderen.

2. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN. 

 • Uw naam (voor- en achternaam)
 • Uw postadres voor zowel facturatie als levering
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Indien van toepassing, uw bank-/kaart-/PayPal-gegevens die alleen worden gebruikt voor betalings-/restitutiedoeleinden

Niet-verstrekken van persoonsgegevens

Als u ons geen persoonsgegevens verstrekt die wij wettelijk of volgens de voorwaarden van een overeenkomst met ons nodig hebben, kunnen wij de overeenkomst die wij met u hebben of willen sluiten mogelijk niet uitvoeren (bijvoorbeeld het leveren van producten die u wilt bestellen). In dit geval moeten wij mogelijk een bestelling die u bij ons heeft geplaatst annuleren, maar wij zullen u hierover op dat moment informeren.

Geanonimiseerde gegevens

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geanonimiseerde gegevens met derden. Dit omvat statistische en demografische gegevens voor elk doel. Geanonimiseerde gegevens zijn afgeleid van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden echter niet als persoonsgegevens beschouwd volgens de wet, aangezien ze uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij delen deze gegevens met ons externe bureau om specifieke gebieden op onze website te identificeren waarmee een klant interageert, zodat wij onze marketingstrategie kunnen formuleren. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens aggregeren om een percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een bepaald gebied of product op de website. Als wij geanonimiseerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens, worden deze gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

3. HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Wij verzamelen op een aantal manieren persoonsgegevens van u:

 • u kunt informatie met ons delen om producten bij ons te kopen en retouren of vragen met betrekking tot die producten te doen;
 • u kunt een account bij ons aanmaken om persoonlijke informatie op te slaan, zoals afleveradressen en producten die u aan uw verlanglijst wilt toevoegen voor later gebruik;
 • met uw toestemming kunt u andere informatie met ons delen, zodat u per e-mailmarketing op de hoogte wordt gebracht van evenementen, acties en aanbiedingen die wij van tijd tot tijd houden;
 • u kunt ons feedback geven op producten en diensten die u bij ons hebt gekocht, die op een website met beoordelingen van derden zal worden geplaatst, waarmee u akkoord gaat op het moment dat u deze informatie schrijft. Deze beoordeling wordt vervolgens op onze website geplaatst zodat klanten deze kunnen bekijken;
 • met uw toestemming bij het bezoeken van onze website, verzamelen wij technische gegevens en gebruiksgegevens zoals IP-adres, browsertype, tijdzone-instellingen, huidige locatie, besturingssysteem en informatie over de apparaten die u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en hoe u onze website hebt gebruikt.

Cookies

Wij gebruiken cookies die worden geplaatst wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of om uw voorkeuren met betrekking tot cookies die u wilt accepteren bij te werken. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies via uw browserinstellingen uit te schakelen, bepaalde delen van onze website mogelijk niet toegankelijk zijn of niet meer naar behoren functioneren. Voor meer informatie over cookies, lees ons beleid. Om uw cookie-instellingen bij te werken, gaat u naar Cookie-voorkeuren die u kunt vinden in de footer van onze website.

4. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet ons dit toestaat. We gebruiken uw persoonsgegevens meestal in de volgende omstandigheden:

 • wanneer we de overeenkomst die we met u hebben of willen sluiten, moeten uitvoeren;
 • wanneer dit nodig wordt geacht voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij, en uw belangen, samen met uw grondrechten, hier niet bovenuit stijgen;
 • wanneer we in staat zijn om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Hieronder ziet u alle manieren waarop wij uw persoonsgegevens van plan zijn te gebruiken:

 • registratie als nieuwe klant;
 • uw bestelling(en) verwerken en leveren;
 • onze relatie met u beheren (bijvoorbeeld door u te vragen uw aankoop te beoordelen);
 • deelname aan een wedstrijd of enquête;
 • relevante website-inhoud en advertenties tonen;
 • e-mailcommunicatie versturen als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven;
 • gebruik van gegevensanalyse om de website, producten, marketing en gebruikerservaring te verbeteren;

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie te sturen over producten, aanbiedingen, acties en evenementen waarvan wij denken dat u wellicht geïnteresseerd bent. Als u ervoor hebt gekozen om u af te melden, ontvangt u deze informatie niet meer van ons. U blijft echter wel transactionele e-mails van ons ontvangen met betrekking tot een bestelling die u bij ons hebt geplaatst, zoals orderbevestiging, verzendbevestiging, productbeoordeling, bevestiging van retourzendingen/teruggaven en wanneer een artikel weer op voorraad is gekomen als u hiervoor een melding hebt aangevraagd.

We gebruiken uw technische en gebruiksgegevens om onze website verder te verbeteren om u een betere winkelervaring te bieden. Dit is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen en stelt ons in staat te bestuderen hoe klanten interacteren met de website, producten en diensten, wat op zijn beurt bijdraagt aan de ontwikkeling en groei van ons bedrijf en onze marketingstrategie.

Derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derde partijen:

 • Leveranciers van betaalsystemen die uw betalingen voor producten verwerken.
 • Bezorgbedrijven die we gebruiken om uw bestellingen bij u af te leveren of op te halen.
 • Met uw toestemming bureaus en leveranciers die wij hebben ingeschakeld om ons te helpen bij het uitvoeren van promotionele en marketingactiviteiten en om technische assistentie en ondersteuning te bieden.

We zullen uw persoonsgegevens ook aan derden bekendmaken:

 • als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een rechtmatig verzoek van een juridische of regelgevende autoriteit; of
 • om te reageren op claims en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

De meeste derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen, zijn (wettelijk en contractueel) beperkt in hun vermogen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de specifieke doeleinden die door ons zijn aangegeven. Deze derde partijen zijn zelf onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen verwerking van persoonsgegevens voor zover die verwerking onderworpen is aan, of verband houdt met, die verordening.

We zorgen er altijd voor dat alle derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen, onderworpen zijn aan privacy- en beveiligingsverplichtingen die consistent zijn met dit privacybericht en de toepasselijke wetgeving.

We zullen ervoor zorgen dat we uw expliciete toestemming krijgen voordat we uw persoonsgegevens delen met externe derde partijen die we gebruiken voor e-mailmarketingdoeleinden. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn ook niet verantwoordelijk voor hun eigen privacy- of cookiebeleid. Wanneer u besluit onze website te verlaten, raden wij u aan het privacy- en cookiebeleid van elke website die u besluit te bezoeken, volledig te lezen.

Afmelden

U hebt te allen tijde het recht om ons of derde partijen te verzoeken u geen marketingberichten meer te sturen. Dit kunt u doen door een e-mail te openen die u van ons hebt ontvangen en te klikken op ‘uitschrijven’ onderaan de e-mail. U kunt ons ook een e-mail sturen met het verzoek om uw e-mailadres uit onze database te verwijderen. Dit kan tot 2 werkdagen duren. 

Als u ervoor kiest om u af te melden voor marketingcommunicatie van ons, blijft u wel e-mails ontvangen over uw bestellingen die u bij ons plaatst. Dit omvat e-mails zoals orderbevestiging, verzendbevestiging, product-/service-ervaring (bijv. productbeoordeling), e-mails over achtergelaten winkelwagens en informatie met betrekking tot retouren, zoals ruil- of restitutiebevestigingen. Dit is een gerechtvaardigd belang voor zowel ons bedrijf als onze klanten.

Mochten we uw persoonsgegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen we dit privacybeleid bijwerken en u daarvan op de hoogte stellen.

5. GERECHTIGD BELANG

Volgens de AVG-wetgeving mogen wij contact met u opnemen als wij denken dat u een gerechtvaardigd belang hebt getoond in ons bedrijf en onze producten. Als een klant bijvoorbeeld een product bij ons heeft gekocht, interesse heeft getoond in de producten en merken of een professioneel belang heeft bij de producten en merken die wij verkopen, kunnen wij daarom contact met hem of haar opnemen omdat wij weten dat hij of zij een gerechtvaardigd belang heeft getoond in ons bedrijf/onze diensten.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u de mogelijkheid om uw cookievoorkeuren te selecteren. U kunt ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, waaronder prestatie- en marketingcookies, of u kunt alleen de strikt noodzakelijke cookies accepteren om de website correct te laten functioneren. Wij gebruiken prestatie- en marketinggegevens om ervoor te zorgen dat wij relevante informatie aan u tonen en om een betere winkelervaring te bieden. Het is ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken en te analyseren voor onze groei en toekomstige ontwikkeling. U hebt te allen tijde het recht om uw cookievoorkeuren bij te werken.

Waar passend kunnen wij een geautomatiseerd e-mailprogramma voor achtergelaten winkelwagens uitvoeren dat contact met u opneemt via e-mail als u besluit uw winkelwagen te verlaten zonder een aankoop te doen. Wij beschouwen deze e-mail als geldig en acceptabel vanwege het gerechtvaardigde belang dat een klant in ons heeft getoond. Deze e-mail wordt kort nadat zij hun winkelwagen hebben achtergelaten verzonden en bevat alleen informatie met betrekking tot de product(en) die in de winkelwagen zijn achtergelaten. Het e-mailadres van de klant wordt niet opgeslagen in onze abonnementslijst en zij kunnen niet voor andere marketingdoeleinden worden gecontacteerd, tenzij zij ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. De klant heeft te allen tijde het recht zich af te melden voor e-mails over achtergelaten winkelwagens en zal in de toekomst niet meer worden gecontacteerd, tenzij hij of zij ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of een bestelling bij ons heeft geplaatst en transactionele e-mails ontvangt zoals eerder vermeld.

6. UW WETTELIJKE RECHTEN

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die is ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij elke keer dat wij uw persoonsgegevens gebruiken, delen of anderszins verwerken, een zogenaamde wettelijke basis of grondslag nodig. Wanneer u onze site gebruikt om producten bij ons te kopen, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om uw bestellingen uit te voeren en is dit een wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de gegevens die u ons verstrekt.

Bepaald gebruik van uw persoonsgegevens of andere verwerkingsactiviteiten zijn mogelijk niet strikt noodzakelijk om onze wettelijke taken uit te voeren of onze bevoegdheden uit te oefenen; zij kunnen echter wel noodzakelijk zijn voor de doeleinden van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde partij. Het kan ook in uw belang zijn.

Met “gerechtvaardigde belangen” bedoelen wij onze (of die van een derde partij) belangen bij het zo efficiënt en veilig mogelijk exploiteren van de dienst. We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om uw persoonsgegevens op te slaan bij een derde partij; we kunnen dit doen omdat ons gebruik van die dienst betekent dat uw persoonsgegevens veiliger zijn.

Om ten volle te profiteren van onze site, zoals om te profiteren van aanbiedingen, acties of marketingberichten te ontvangen, hebben wij uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Onder deze omstandigheden zullen wij u informeren over hoe de gegevens die u verstrekt worden verzameld, opgeslagen en gebruikt voordat wij uw toestemming vragen. Daarnaast wordt u geïnformeerd over hoe u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken of wijzigen.

U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op een bepaalde manier (indien u daartoe het recht hebt) door contact met ons op te nemen (www.analemma-water.nl/contact).

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn niet in alle gevallen van toepassing of op alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Zo gelden bepaalde rechten niet wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

U hebt het recht om van ons te verlangen dat:

 • wij u een kopie verstrekken van alle persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • wij uw verouderde of onjuiste persoonsgegevens bijwerken;
 • wij alle persoonsgegevens die wij over u bewaren wissen (hoewel het in deze omstandigheden wellicht moeilijk kan zijn om u te voorzien van bestellingen die u nodig hebt);
 • wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken beperken;
 • wij rekening houden met geldige bezwaren die u hebt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens; of
 • wij uw persoonsgegevens aan een externe dienstverlener verstrekken.

Wij zullen al dergelijke verzoeken (inclusief of ze in een specifiek geval van toepassing zijn) in overweging nemen en ons antwoord verstrekken binnen de wettelijke termijn van 30 dagen (1 maand na ontvangst).

Wanneer u een verzoek indient, zullen wij uw verzoek bevestigen en kunnen wij u vragen om ons nadere informatie te verstrekken zodat wij uw identiteit kunnen controleren.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen aan u worden gemeld in de volgende communicatie van ons aan u, zoals een nieuwe bestelling of een nieuwsbrief die u hebt toegestaan te ontvangen. De datum van onze meest recente wijzigingen staat onderaan dit beleid vermeld en wordt bij elke aanpassing bijgewerkt. Het meest recente en bijgewerkte beleid is te allen tijde beschikbaar op onze website, tenzij de website gepland onderhoud ondergaat.

Verder navigeren

Analemma Water
Water and Light B.V.
KvK. Nr.: 64419312
Klantenservice:
info@analemma-water.nl
06-11624717