Het onderzoek

Microbioom onderzoek

OVERZICHT VAN HET ONDERZOEK NAAR BEHANDELINGSEFFECT 

Onderzoek laat zien:

Analemma water verbetert de staat van het microbioom van de darmen

DEELNEMERS:

16 gezonde volwassenen tussen 18 en 70 jaar oud.

STUDIE ONTWERP:

Gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd – de “gouden standaard” in wetenschappelijk onderzoek waarbij noch de deelnemers noch het medisch personeel weet wie de behandeling en wie de placebo krijgt.

BEHANDELING:

De behandelingsfase bestond uit het drinken van 1,5 liter Analemma water of placebo gedurende 100 opeenvolgende dagen.

RESULTATEN:

De studie wees uit dat het consumeren van Aǹalemma water de score van een darm-dysbiose met 10,7% verbeterd, wat duidt op een verbeterde balans van het darmmicrobioom. Terwijl de placebo groep zelfs achteruit ging met 5,3%

VEILIGHEID:

Uitgebreide fysieke en biochemische onderzoeken hebben de veiligheid van Analemma water voor menselijke consumptie aangetoond.

Wat is het darmmicrobioom?

Het menselijk spijsverteringsstelsel is bedekt met miljoenen micro-organismen zoals bacteriën en schimmels die ons helpen te vormen wie we zijn. Hun taken zijn talrijk en essentieel. Darmmicroben verteren het voedsel dat we eten, helpen ons voedingsstoffen op te nemen en produceren korte keten vetzuren, die onze cellen vervolgens gebruiken als energiebron. Door een complexe interactie met immuunsysteemroutes beschermt het darmmicrobioom het lichaam tegen schadelijke pathogenen en helpt het zelfs auto-immuunreacties te voorkomen. Studies hebben ook aangetoond dat veranderingen in het darmmicrobioom ons humeur en gedrag beïnvloeden door de productie van neurotransmitters zoals serotonine, waardoor ze een belangrijke rol spelen bij aandoeningen als angst en depressie.

Een gezond voedingspatroon en een goede trainingsroutine kunnen wonderen doen voor het behoud van een gezond darmmicrobioom. Maar er is nog een andere manier om je darmen te ondersteunen. Zoals ons recente dubbelblinde onderzoek aantoont, kan het drinken van coherent water een nieuwe, baanbrekende manier zijn om de balans van je darmmicrobioom te verbeteren.

Microbioom van de darm

Hoe analyseren we de samenstelling van het darmmicrobioom?

In dit onderzoek werkten we samen met Biovis Diagnostik, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in onderzoek naar het microbioom. Zij ontwikkelden een laboratoriumtest die de zogenaamde dysbiose-index meet, een uitgebreide graadmeter voor de gezondheid van de menselijke darm. De test houdt rekening met veel verschillende factoren. Zo is één van de gemeten parameters de Firmicutes/Bacteroidetes-ratio, vernoemd naar de twee grootste groepen bacteriën in het darmmicrobioom. De verhouding tussen deze twee groepen onthult belangrijke informatie over de algehele gezondheid van de darm, waarbij scheve verhoudingen vaak voorkomen bij metabole ziekten zoals diabetes. De dysbiose-index omvat ook parameters zoals de aanwezigheid van pathogene schimmels (zoals Candida), maar ook de aanwezigheid van gunstige bacteriën, zoals butyraatproducerende bacteriën. Op basis van al deze verschillende aspecten wordt een totaalscore verkregen, die de algehele toestand van het darmmicrobioom weergeeft.

De tweede uitkomst was de index voor pathogene bacteriën. Terwijl de dysbiose-index een bredere meting biedt, vaak gericht op groepen van vergelijkbare bacteriën, is de index voor pathogene bacteriën directer. Deze index meet de aanwezigheid van 11 verschillende bacteriële soorten met mogelijk negatieve (pathogene) effecten. Daarmee dient deze als een belangrijke indicator voor de veerkracht van de darm.

De behandelfase:

Om de effecten van Analemmawater op de darmflora te bepalen, werd een studie uitgevoerd met deelnemers van verschillende leeftijden. Voorafgaand aan de studie werd een nulmeting uitgevoerd. Vervolgens werd de deelnemers gevraagd om gedurende 3 maanden minimaal 1,5L Analemmawater per dag te consumeren, terwijl ze hun normale leefstijl routines handhaafden. Na 3 maanden werd opnieuw een test uitgevoerd om de veranderingen te beoordelen.

Darmgezondheid verbeteren

Veelbelovende resultaten voor de darmgezondheid

Na slechts 3 maanden regelmatig Analemmawater te hebben gedronken, ervoer de onderzoeksgroep een gemiddelde verbetering van 16% in de dysbiose-index, vergeleken met de placebogroep.

De darmflora is een complex systeem dat beïnvloed wordt door een groot aantal genetische en omgevingsfactoren. Individuele verschillen spelen een belangrijke rol in de darmgezondheid, wat blijkt uit de sterk uiteenlopende reacties van mensen op dezelfde behandeling.

Om deze reden keken we naar het totale aantal deelnemers dat verbetering in hun darmflora ondervond, ongeacht de daadwerkelijke scores. Voor iemand die door eerdere omstandigheden met een zeer lage score begint, kan zelfs een kleine verandering een grote verbetering betekenen. In dit onderzoek zagen we dat 88% van de deelnemers die Analemmawater dronken een verbetering in de dysbiose-index had, vergeleken met slechts 38% in de placebogroep.

Verder bleek dat in vergelijking met de placebogroep, een hoger percentage deelnemers in de Analemmagroep een afname of stabiele waarden ervoer van de 11 bacteriële soorten met bekende pathogene effecten. Deze bevindingen suggereren dat Analemmawater een beschermend effect heeft op de menselijke darm en ons helpt weerbaarder te worden tegen schadelijke pathogenen. 

Coherent water voor een evenwichtige darmflora

Omdat al onze lichaamssystemen afhankelijk zijn van continue afbraak van ATP, kunnen we op verschillende manieren profiteren van verhoogde ATP-waarden. De bekendste rol van ATP speelt zich echter waarschijnlijk af tijdens het sporten. Studies hebben aangetoond dat het innemen van orale ATP-supplementen het uithoudingsvermogen verhoogt tijdens intensieve trainingen en helpt spiervermoeidheid na de training te verminderen. Wanneer we veel energie verbruiken, kan ons lichaam wat externe hulp gebruiken. En coherent water toevoegen aan je trainingsroutine is de perfecte manier om dat te doen.

Analemma is een krachtig hulpmiddel om je algehele energieniveau te verhogen en je spierkracht en uithoudingsvermogen te verbeteren. Met de extra voordelen van het bevorderen van ontstekingsremmende paden en het in evenwicht brengen van het microbioom in de darm, is Analemma een alles-in-één technologie die is ontworpen om je hele systeem van binnenuit te revitaliseren.

"The gut microbiome is a key player in human health, influencing everything from our immune system to mental well-being."

- Dr. Jane Goodall

Doe ook mee met de Aǹalemma WaterRevolutie!

Analemma RVS Waterstaaf

Met deze staaf maak je al je dranken weer coherent!

Analemma Huis unit

Met deze unit heb je in een mum van tijd coherent water uit elke kraan.

Luxe Analemma Walnoten Waterstaaf

Met deze staaf (incl. luxe omhulling) maak je al je dranken weer coherent!

Analemma Tuin unit

Met deze unit heb je in een mum van tijd coherent water uit je tuinkraan.

Verder navigeren

Analemma Water
Water and Light B.V.
KvK. Nr.: 64419312
Klantenservice:
info@analemma-water.nl
06-11624717